Bloedwaardentest.nl

Bloedwaardentest is de grootste leverancier van bloedonderzoek voor particulieren. 
Wij maken tijdens onze consulten regelmatig gebruik van allerlei aanvullende onderzoeken.
Hiervoor werken wij graag samen met bloedwaardentest.nl.

De missie van bloedwaardentest.nl is: “Mensen inzicht geven in hun gezondheid, zodat zij hun vitaliteit kunnen verbeteren”.

Bloedwaardentest werkt met de beste gecertificeerde laboratoria samen. Normaal werken deze laboratoria alleen voor ziekenhuizen en artsen.
Maar door een intensieve samenwerking is het mogelijk om als consument of niet big-geregistreerde behandelaar zelf rechtstreeks een onderzoek aan te vragen zonder verwijsbrief van een arts.
Dit gaat dan wel op eigen kosten en niet van uw eigen risico.

Bloedwaardentest.nl is aangesloten bij de branchevereniging NVvPG.

U kunt voor de bloedafname op 800 plaatsen in Nederland terecht. Altijd maximaal 10 km van uw woonplaats of werk (m.u.v. de Waddeneilanden).
Het afsprakenbureau van Bloedwaardentest stuurt u een uitnodiging voor de dichtstbijzijnde prikpost.

Met welk lab werkt bloedwaardentest.nl

In Nederland is nog niet iedereen voorstander van Health-checks en preventief medisch onderzoek zonder verwijzing van de huisarts.
In de ons omringende landen is dit veel meer standaard. Vandaar dat Bloedwaardentest met een groot Duits laboratorium samenwerkt,
dat de verzending via Medische Post al jaren optimaal ingericht heeft.
U stuurt het bloed via medische post naar Valkenburg en daar wordt het iedere dag door de koerier van het lab direct opgehaald.

Medische Laboratoria Dr. Stein & Collegae is in 1998 opgericht. 
De activiteiten richten zich op de klinische chemie in de breedste zin van het woord. 
Hieronder vallen o.a. het analyseren van lichaamsvloeistoffen (o.a. bloed, urine, ontlasting en speeksel).
Lab Stein heeft een uitstekende reputatie binnen de Nederlandse gezondheidszorg.
Het laboratorium behoort met meer dan 20 medische specialisten (laboratoriumartsen), chemici, biologen, artsen-microbiologie etc.
en 600 medewerkers tot 1 van de 3 grootste medische laboratoria in Europa. Zij voeren jaarlijks meer dan 5 miljoen testen uit.

Welke soorten onderzoek zijn er?

Er zijn vele aanvullende onderzoeken mogelijk zoals bloed-, urine- en ontlastingsonderzoeken.
Voorbeelden:

  • Medische check-up
  • Schildklier hormonen
  • Vitamine B12 status
  • Zware metalentest

U kunt een bloedtest bestellen of de verschillende opties bekijken via:

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Neem dan gerust contact met ons op !