Beter Slapen traject

Er zijn in Nederland heel veel mensen die slaapproblemen hebben.
Denk dan aan problemen als:
– moeilijk in slaap vallen
– vaak wakker worden/slecht doorslapen
– vroeg wakker worden

Volgens de Hersenstichting is 63% van de Nederlanders niet positief over de eigen slaapkwaliteit

Risico’s

Een keer een nachtje wat minder slapen is meestal geen probleem.

Maar als slecht slapen structureel wordt, dan heeft dit ernstige risico’s voor de gezondheid.

Denk aan een grotere kans op o.a. depressie, overgewicht en hart- en vaatziekten.

Slaaptekort is ook een risicofactor voor dementie, naast genetische factoren en externe factoren.

Ervaar jij échte slaapproblemen?

  • Heb je moeite met in slaap vallen, moeite met doorslapen of wordt je voortdurend te vroeg wakker ?
  • Tenminste driemaal per week gedurende minimaal drie maanden ?
  • En zijn de slaapomstandigheden op zich goed, dus is er geen sprake van geluids- of lichtoverlast?
  • En ervaar je daardoor overdag klachten?

Als gecertificeerd Slaapcoach kan ik ondersteunen bij diverse soorten slaapproblemen.

Als Slaapcoach kan ik helpen de slaapproblemen aan te pakken en te overwinnen.
Daarvoor is juiste kennis van inslapen en doorslapen belangrijk.
Inzicht geven in het slaappatroon en de dagelijkse activiteiten kunnen ervoor zorgen dat je weer meer kwalitatieve slaap krijgt.
Als Slaapcoach geef ik tips en technieken die doeltreffend zijn om goed te slapen.

Goed slapen kan je leren!

Een slaapcoach kan dus

  • slaapproblemen in kaart brengen
  • leren hoe om te gaan met het slaapprobleem
  • zo nodig doorverwijzen naar meer gespecialiseerde hulp

Orthomoleculair Therapeut met kennis van slapen

Naast Slaapcoach ben ik gediplomeerd Orthomoleculair therapeut, dus behalve praktische adviezen werk ik ook met vitamines, mineralen, kruiden en paddenstoelextracten.

Deze natuurlijke middelen kunnen bijdragen aan een betere slaapkwaliteit en kunnen je ondersteunen bij het aanpakken van je slaapproblemen.

Het kunnen inzetten van natuurlijke middelen is van grote meerwaarde bij slaapproblemen omdat het o.a. voor innerlijke rust zorgt en ontspanning brengt.

Beter Slapen traject

Het aanpakken van slaapproblemen vergt (uitgebreide) aanpassingen in je leefstijl en voedingspatroon.

Daarom zijn er meerdere contactmomenten nodig om het slaapprobleem in kaart te brengen en gericht aan te pakken.

Stap 1 – intake
We bespreken je slaapprobleem en ik stuur een vragenlijst en slaapdagboek op.
Dit kan prima telefonisch.

Stap 2 – voorbereiding
Na het eerste contact ga je aan de slag met de vragenlijst en het slaapdagboek.
Het is de bedoeling dat je je slaapgedrag gedurende 2 weken in kaart brengt.
Daarna stuur je alles terug naar mij.

Stap 3 – uitleg
Nadat ik alle informatie bekeken heb, maak ik een plan van aanpak.
Dit plan bespreek ik in mijn praktijkruimte met je.

Stap 4 – aan de slag
Jij gaat zelf aan de slag met de adviezen.

Waar nodig ondersteun ik bij vragen en onduidelijkheden.

Stap 5 – vervolg
Na ongeveer 4 weken spreken we weer af om te bespreken hoe het gaat.

Tarieven

Het Beter Slapen traject (stap 1 tot en met 5) vergt een investering van 140 euro.

Na het Beter Slapen traject spreken we een vervolgconsult af waarvan de kosten 15 euro per 15 minuten bedragen.

Beter slapen? Het is mogelijk!

Meer weten? Neem dan contact op!