Beroepsvereniging

Your Health & Balance is aangesloten bij en erkend door beroepsvereniging CAT Collectief Alternatieve Therapeuten.
Wij zijn ingedeeld als CATlevel 4 therapeut, dat wil zeggen dat wij een vakopleiding van tenminste 15 ECTS (Europese studiepunten) hebben afgerond.

Zie voor de gevolgde opleidingen en cursussen de Even voorstellen pagina.

Ons CAT licentienummer is: CL3278-29-01-20

Wij werken bij alle consulten met de CAT Behandelovereenkomst welke voorafgaand aan het consult in tweevoud ondertekend dient te worden.

Wij vallen als CAT-therapeut onder het Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT).

GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie.

Voor meer informatie over onze klachtenregeling zie:

https://gatgeschillen.nl/

Wij werken als CAT-therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode.

Voor meer informatie zie: https://gatgeschillen.nl/beroepscode/